GGD

Met een verwachte groei in arbeidsmigranten, zal het aantal anderstaligen in Nederland ook toenemen. Wanneer een anderstalige de Nederlandse- of Engelse taal niet machtig is, wordt het geven van voorlichting ter preventie  vrijwel onmogelijk. Voorlichting Vertaald biedt de GGD daarom een breed scala aan voorlichtingen in 22 talen. Voor het aanvragen van informatie klikt u op contact of stuurt u een mail naar info@voorlichtingvertaald.nl onder vermelding van het onderwerp van uw interesse.