GGD

Als GGD is uw taak de volksgezondheidszorg te beschermen, bewaken en bevorderen. Met de Jeugdgezondheidszorg die voor alle kinderen in Nederland preventieve screeningen uitvoert,  
het Rijksvaccinatieprogramma, de bevolkingsonderzoeken en infectieziektebestrijding kent de GGD een groot aantal afdelingen waar goede communicatie essentieel is voor het nastreven van gezondheidsbevordering. 

Met een verwachte groei in arbeidsmigranten, zal het aantal anderstaligen in Nederland ook toenemen. Wanneer een anderstalige de Nederlandse- of Engelse taal niet machtig is, wordt het geven van voorlichting ter preventie  vrijwel onmogelijk. 

Voorlichting Vertaald biedt de GGD daarom een breed scala aan voorlichtingen binnen alle bovengenoemde sectoren, in maar liefst 22 talen. Naast de Engelse vertaling bieden wij u namelijk ook 21 andere talen. Zo biedt u iedere anderstalige de preventiemiddelen in zijn of haar eigen moedertaal.

Neem contact met ons op indien u toegang wenst te krijgen tot de inhoud door te klikken op onderstaande knop: