Dementie

Dementie

Dementie is een aandoening die steeds vaker voorkomt in Nederland. Het is een verzamelnaam voor verschillende ziektes die leiden tot een geleidelijke achteruitgang van de hersenfuncties. Dit kan leiden tot problemen met het geheugen, het denkvermogen en het gedrag. In dit artikel gaan we dieper in op de symptomen, oorzaken, diagnose, behandeling en hoe je de symptomen kunt verlichten. Ook geven we tips over wanneer je medisch advies moet inwinnen en wat je zelf kunt doen en wat je beter niet kunt doen.

Symptomen

Dementie kan zich op verschillende manieren uiten. De meest voorkomende symptomen zijn:

– Geheugenproblemen: mensen met dementie hebben vaak moeite om nieuwe informatie te onthouden en kunnen zich niet goed meer herinneren wat er kort geleden is gebeurd.
– Taalproblemen: het kan moeilijk zijn om woorden te vinden of om een gesprek te volgen.
– Problemen met plannen en organiseren: mensen met dementie hebben vaak moeite om dagelijkse taken uit te voeren, zoals koken of boodschappen doen.
– Veranderingen in gedrag en persoonlijkheid: mensen met dementie kunnen prikkelbaar, angstig of depressief worden. Ook kunnen ze zich anders gaan gedragen dan voorheen, bijvoorbeeld agressief of teruggetrokken.

Oorzaken

Dementie kan verschillende oorzaken hebben. De meest voorkomende vormen van dementie zijn:

Alzheimer: dit is de meest voorkomende vorm van dementie en wordt veroorzaakt door afzettingen van eiwitten in de hersenen.
Vasculaire dementie: deze vorm van dementie ontstaat door een verminderde bloedtoevoer naar de hersenen, bijvoorbeeld door een beroerte.
Lewy body dementie: deze vorm van dementie wordt veroorzaakt door afzettingen van eiwitten in de hersenen, vergelijkbaar met Alzheimer.
– Frontotemporale dementie: deze vorm van dementie treft vooral jongere mensen en wordt veroorzaakt door afsterven van hersencellen in de frontale en temporale hersenkwabben.

Diagnose

Een diagnose van dementie kan gesteld worden door een huisarts of specialist. Er wordt vaak gebruik gemaakt van verschillende tests om de diagnose te stellen, zoals geheugentests en cognitieve tests. Ook kan er een MRI-scan of CT-scan worden gemaakt om de hersenen te onderzoeken.

Behandeling

Er is geen genezing voor dementie, maar er zijn wel behandelingen die de symptomen kunnen verlichten. Medicijnen kunnen bijvoorbeeld helpen om het geheugen te verbeteren of om gedragsproblemen te verminderen. Ook kan er gebruik gemaakt worden van therapieën, zoals cognitieve gedragstherapie of fysiotherapie.

Hoe de symptomen te verlichten

Er zijn verschillende manieren om de symptomen van dementie te verlichten. Hieronder vind je een aantal tips:

– Zorg voor een gestructureerde dagindeling: mensen met dementie hebben vaak baat bij een vaste dagindeling, waarbij er regelmatig rustmomenten zijn.
– Stimuleer het geheugen: door regelmatig te praten over vroeger of door foto’s te bekijken, kun je het geheugen van iemand met dementie stimuleren.
– Zorg voor voldoende beweging: beweging kan helpen om de hersenfuncties te verbeteren en kan ook bijdragen aan een betere nachtrust.
– Vermijd overprikkeling: mensen met dementie kunnen overprikkeld raken door te veel geluid of te veel mensen om zich heen. Zorg daarom voor een rustige omgeving.

Wanneer medisch advies inwinnen?

Het is belangrijk om medisch advies in te winnen als je vermoedt dat iemand dementie heeft. Ook als de symptomen verergeren of als er sprake is van gedragsproblemen, is het verstandig om contact op te nemen met een huisarts of specialist. Zij kunnen advies geven over de beste behandeling en eventueel doorverwijzen naar een specialistisch centrum.

Wat kun je zelf doen en wat moet je niet doen?

Als familielid of mantelzorger kun je veel doen om iemand met dementie te ondersteunen. Hieronder vind je een aantal tips:

– Bied structuur en regelmaat: zorg voor een vaste dagindeling en maak afspraken over wat er gaat gebeuren.
– Blijf communiceren: blijf praten met iemand met dementie, ook als het moeilijk wordt. Probeer rustig te blijven en herhaal eventueel wat je hebt gezegd.
– Zorg voor voldoende rust: mensen met dementie hebben vaak baat bij voldoende rust en regelmatige slaap.
– Vermijd overprikkeling: zorg voor een rustige omgeving en vermijd te veel prikkels, zoals harde muziek of drukke ruimtes.

Wat je beter niet kunt doen is:

– Niet boos worden: het is belangrijk om geduldig te blijven en niet boos te worden als iemand met dementie iets niet begrijpt of vergeet.
– Niet overbeschermen: het is belangrijk om iemand met dementie zoveel mogelijk zelf te laten doen, ook al gaat dat soms moeilijk.
– Niet te veel veranderen: veranderingen kunnen verwarrend zijn voor iemand met dementie. Probeer daarom zoveel mogelijk vast te houden aan de vertrouwde omgeving en dagindeling.

Conclusie

Dementie is een aandoening die steeds vaker voorkomt in Nederland. Het is belangrijk om de symptomen te herkennen en tijdig medisch advies in te winnen. Er zijn verschillende behandelingen die de symptomen kunnen verlichten en als familielid of mantelzorger kun je veel doen om iemand met dementie te ondersteunen. Door structuur en regelmaat te bieden en te zorgen voor voldoende rust en communicatie, kun je het leven van iemand met dementie een stuk aangenamer maken.

QR Code
nl_NLDutch