Lage bloeddruk

Lage bloeddruk

Lage bloeddruk, ook wel hypotensie genoemd, is een aandoening waarbij de bloeddruk lager is dan normaal. Dit kan leiden tot duizeligheid, flauwvallen en vermoeidheid. In deze blog bespreken we de symptomen, oorzaken en behandeling van lage bloeddruk.

Wat is Lage bloeddruk?

Lage bloeddruk is een aandoening waarbij de bloeddruk lager is dan normaal. Normale bloeddrukwaarden liggen tussen de 120/80 mmHg en 140/90 mmHg. Bij lage bloeddruk zijn deze waarden lager dan 90/60 mmHg. Lage bloeddruk kan leiden tot duizeligheid, flauwvallen en vermoeidheid.

Er zijn twee soorten lage bloeddruk: orthostatische hypotensie en postprandiale hypotensie. Orthostatische hypotensie treedt op wanneer iemand snel opstaat vanuit een zittende of liggende positie. Postprandiale hypotensie treedt op na het eten van een maaltijd.

Symptomen

De symptomen van lage bloeddruk zijn onder andere:

 • Duizeligheid
 • Flauwvallen
 • Vermoeidheid
 • Misselijkheid
 • Verwardheid
 • Hoofdpijn
 • Snelle hartslag

Oorzaken

Er zijn verschillende oorzaken van lage bloeddruk, waaronder:

 • Dehydratie
 • Bloedverlies
 • Medicijnen
 • Endocriene aandoeningen
 • Hartproblemen
 • Zwangerschap
 • Langdurig staan

Is Lage bloeddruk erg?

Lage bloeddruk kan leiden tot korte en lange termijn gevolgen. Korte termijn gevolgen zijn onder andere duizeligheid en flauwvallen. Lange termijn gevolgen zijn onder andere lichamelijke en psychische gevolgen. Lichamelijke gevolgen zijn onder andere vermoeidheid en zwakte. Psychische gevolgen zijn onder andere angst en depressie.

Hoe ontstaat Lage bloeddruk?

Lage bloeddruk ontstaat wanneer de bloeddruk lager is dan normaal. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals dehydratie, bloedverlies en medicijnen.

Hoe wordt Lage bloeddruk vastgesteld?

Lage bloeddruk kan worden vastgesteld door middel van een bloeddrukmeting. Dit kan worden gedaan door een arts of thuis met een bloeddrukmeter.

Onderzoek en diagnose

Bij een vermoeden van lage bloeddruk kan een arts verschillende onderzoeken uitvoeren, zoals een bloedonderzoek en een ECG. Hiermee kan worden vastgesteld wat de oorzaak is van de lage bloeddruk.

Behandeling

De behandeling van lage bloeddruk hangt af van de oorzaak. Bij dehydratie kan het drinken van voldoende water helpen. Bij bloedverlies kan een bloedtransfusie nodig zijn. Bij medicijnen kan het nodig zijn om de dosering aan te passen of te stoppen met het gebruik ervan.

Hoe de symptomen te verlichten

De symptomen van lage bloeddruk kunnen worden verlicht door:

 • Voldoende water drinken
 • Langzaam opstaan vanuit een zittende of liggende positie
 • Regelmatig eten
 • Compressiekousen dragen

Wanneer medisch advies inwinnen?

Het is belangrijk om medisch advies in te winnen als de symptomen van lage bloeddruk aanhouden of verergeren. Ook als er sprake is van flauwvallen of kortademigheid is het belangrijk om medisch advies in te winnen.

Richtlijnen

Er zijn geen specifieke richtlijnen voor lage bloeddruk.

Voedingsadviezen

Er zijn geen specifieke voedingsadviezen voor lage bloeddruk.

Wat kun je zelf doen en wat moet je niet doen

Om de symptomen van lage bloeddruk te verlichten, kun je voldoende water drinken, langzaam opstaan vanuit een zittende of liggende positie, regelmatig eten en compressiekousen dragen. Het is belangrijk om niet te lang te staan en geen alcohol te drinken.

Welke medicijnen kan een arts voorschrijven?

Als de oorzaak van lage bloeddruk medicijnen is, kan een arts de dosering aanpassen of stoppen met het gebruik ervan.

Wanneer contact met uw huisarts bij Lage bloeddruk?

Het is belangrijk om contact op te nemen met uw huisarts als de symptomen van lage bloeddruk aanhouden of verergeren. Ook als er sprake is van flauwvallen of kortademigheid is het belangrijk om contact op te nemen met uw huisarts.

QR Code
nl_NLDutch