Oogafwijking bij te vroeg geboren baby

Oogafwijking bij te vroeg geboren baby

Als een baby te vroeg geboren wordt, kan dit leiden tot verschillende gezondheidsproblemen, waaronder oogafwijkingen. Oogafwijking bij te vroeg geboren baby’s komt vaak voor en kan variëren van mild tot ernstig. In dit artikel bespreken we de symptomen, oorzaken en behandeling van deze aandoening.

Symptomen

De symptomen van oogafwijking bij te vroeg geboren baby’s kunnen variëren, afhankelijk van de ernst van de aandoening. Enkele veelvoorkomende symptomen zijn:

 • Abnormale oogbewegingen
 • Onregelmatige pupilreacties
 • Verhoogde gevoeligheid voor licht
 • Wazig of onscherp zicht
 • Verwijde bloedvaten in het oog
 • Netvliesloslating

Het is belangrijk om deze symptomen tijdig te herkennen en medische hulp in te schakelen.

Oorzaken

Oogafwijking bij te vroeg geboren baby’s wordt veroorzaakt door een onvolledige ontwikkeling van de ogen. Bij te vroeg geboren baby’s zijn de ogen nog niet volledig ontwikkeld en kunnen ze gevoeliger zijn voor schade. Enkele factoren die kunnen bijdragen aan het ontstaan van oogafwijkingen bij te vroeg geboren baby’s zijn:

 • Een laag geboortegewicht
 • Een te vroege geboorte
 • Een moeilijke bevalling
 • Ademhalingsproblemen bij de geboorte
 • Gebruik van bepaalde medicijnen tijdens de zwangerschap

Is oogafwijking bij te vroeg geboren baby’s erg?

Oogafwijking bij te vroeg geboren baby’s kan op korte en lange termijn gevolgen hebben. Op korte termijn kan het leiden tot problemen met de ontwikkeling van het gezichtsvermogen en op lange termijn kan het leiden tot blijvende schade aan de ogen. Het is daarom belangrijk om deze aandoening tijdig te herkennen en te behandelen.

Lichamelijke en psychische gevolgen

Oogafwijking bij te vroeg geboren baby’s kan leiden tot lichamelijke en psychische gevolgen. Lichamelijke gevolgen kunnen zijn verminderd gezichtsvermogen, wat kan leiden tot problemen met leren en ontwikkeling. Psychische gevolgen kunnen zijn angst en depressie als gevolg van de beperkingen die de aandoening met zich meebrengt.

Hoe ontstaat oogafwijking bij te vroeg geboren baby’s?

Oogafwijking bij te vroeg geboren baby’s ontstaat door een onvolledige ontwikkeling van de ogen. Bij te vroeg geboren baby’s zijn de ogen nog niet volledig ontwikkeld en kunnen ze gevoeliger zijn voor schade.

Hoe wordt oogafwijking bij te vroeg geboren baby’s vastgesteld?

Oogafwijking bij te vroeg geboren baby’s kan worden vastgesteld door middel van een oogonderzoek. Dit onderzoek wordt meestal uitgevoerd door een oogarts en kan bestaan uit verschillende tests, zoals een visuele acuïteitstest en een netvliesonderzoek.

Onderzoek en diagnose

Als er vermoedens zijn van oogafwijking bij te vroeg geboren baby’s, zal er een oogonderzoek worden uitgevoerd. Dit onderzoek kan bestaan uit verschillende tests, zoals een visuele acuïteitstest en een netvliesonderzoek. Op basis van de resultaten van het onderzoek kan de diagnose worden gesteld.

Behandeling

De behandeling van oogafwijking bij te vroeg geboren baby’s hangt af van de ernst van de aandoening. Enkele behandelingsopties zijn:

 • Bril of contactlenzen
 • Oogdruppels of zalven
 • Chirurgie

Het is belangrijk om de behandeling tijdig te starten om verdere schade aan de ogen te voorkomen.

Hoe de symptomen te verlichten

Er zijn enkele manieren om de symptomen van oogafwijking bij te vroeg geboren baby’s te verlichten, zoals:

 • Gebruik van een zonnebril om de ogen te beschermen tegen fel licht
 • Regelmatige oogonderzoeken om de ontwikkeling van de aandoening te volgen
 • Gebruik van oogdruppels of zalven om de ogen te hydrateren

Wanneer medisch advies inwinnen?

Als u vermoedt dat uw baby oogafwijking heeft, is het belangrijk om medisch advies in te winnen. Hoe eerder de aandoening wordt vastgesteld, hoe beter de behandelingsopties zijn.

Richtlijnen

Er zijn geen specifieke richtlijnen voor de behandeling van oogafwijking bij te vroeg geboren baby’s. De behandeling hangt af van de ernst van de aandoening en kan variëren van bril of contactlenzen tot chirurgie.

Voedingsadviezen

Er zijn geen specifieke voedingsadviezen voor baby’s met oogafwijking. Het is echter belangrijk om een gezonde en evenwichtige voeding te bieden om de algehele gezondheid van de baby te bevorderen.

Wat kun je zelf doen en wat moet je niet doen

Als ouder kunt u enkele dingen doen om de ontwikkeling van de ogen van uw baby te bevorderen, zoals:

 • Regelmatige oogonderzoeken
 • Gebruik van een zonnebril om de ogen te beschermen tegen fel licht
 • Gezonde en evenwichtige voeding bieden

Het is belangrijk om geen medicijnen of behandelingen te geven zonder medisch advies.

Welke medicijnen kan een arts voorschrijven?

Een arts kan verschillende medicijnen voorschrijven voor de behandeling van oogafwijking bij te vroeg geboren baby’s, zoals oogdruppels of zalven.

Wanneer contact met uw huisarts bij oogafwijking bij te vroeg geboren baby’s?

Als u vermoedt dat uw baby oogafwijking heeft, is het belangrijk om contact op te nemen met uw huisarts of een oogarts. Zij kunnen een oogonderzoek uitvoeren en de juiste behandeling aanbevelen.

Conclusie

Oogafwijking bij te vroeg geboren baby’s is een veelvoorkomende aandoening die kan variëren van mild tot ernstig. Het is belangrijk om de symptomen tijdig te herkennen en medische hulp in te schakelen. De behandeling hangt af van de ernst van de aandoening en kan variëren van bril of contactlenzen tot chirurgie. Als ouder kunt u enkele dingen doen om de ontwikkeling van de ogen van uw baby te bevorderen, zoals regelmatige oogonderzoeken en het gebruik van een zonnebril om de ogen te beschermen tegen fel licht. Raadpleeg altijd een arts voordat u medicijnen of behandelingen geeft aan uw baby.

QR Code
nl_NLDutch