Stotteren

Stotteren

Wat is Stotteren?

Stotteren is een spraakstoornis waarbij de spreker moeite heeft om vloeiend te spreken. Dit kan zich uiten in herhalingen van woorden of lettergrepen, verlengingen van klanken, blokkades of pauzes tijdens het spreken. Stotteren kan zich op verschillende manieren uiten en kan variëren in ernst. Het kan voorkomen bij zowel kinderen als volwassenen en kan een grote impact hebben op het dagelijks leven.

Symptomen

De symptomen van stotteren kunnen variëren van persoon tot persoon, maar enkele veelvoorkomende symptomen zijn:

 • Herhalingen van woorden of lettergrepen
 • Verlengingen van klanken
 • Blokkades of pauzes tijdens het spreken
 • Spanning of stress tijdens het spreken
 • Veranderingen in lichaamshouding tijdens het spreken
 • Vermijden van bepaalde woorden of situaties

Oorzaken

De oorzaken van stotteren zijn nog niet volledig bekend, maar er zijn verschillende factoren die een rol kunnen spelen, zoals:

 • Erfelijkheid
 • Neurologische factoren
 • Psychologische factoren
 • Omgevingsfactoren
 • Ontwikkelingsfactoren

Is Stotteren erg?

Stotteren kan zowel op korte als lange termijn gevolgen hebben. Op korte termijn kan het leiden tot stress, angst en vermijdingsgedrag. Op lange termijn kan het leiden tot sociale isolatie, verminderd zelfvertrouwen en depressie. Daarnaast kan stotteren ook lichamelijke gevolgen hebben, zoals vermoeidheid en spierspanning.

Hoe ontstaat Stotteren?

Stotteren ontstaat vaak in de kindertijd, wanneer de taalontwikkeling nog in volle gang is. Het kan ontstaan door een combinatie van erfelijke en omgevingsfactoren. Bij sommige mensen kan stotteren ook later in het leven ontstaan door bijvoorbeeld een hersenletsel of een emotionele gebeurtenis.

Hoe wordt Stotteren vastgesteld?

Stotteren kan worden vastgesteld door een logopedist of een spraaktherapeut. Deze professional zal een uitgebreide analyse maken van het spreken en de symptomen van de persoon in kwestie. Daarnaast kan er ook een medisch onderzoek worden uitgevoerd om andere mogelijke oorzaken uit te sluiten.

Onderzoek en diagnose

Bij het onderzoek en de diagnose van stotteren zal de logopedist of spraaktherapeut verschillende tests uitvoeren om de ernst en de aard van het stotteren te bepalen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van videoregistratie en andere technieken om het spreken te analyseren.

Behandeling

Er zijn verschillende behandelingen mogelijk voor stotteren, zoals:

 • Logopedie
 • Spraaktherapie
 • Psychologische begeleiding
 • Medicatie

De behandeling zal afhangen van de ernst en de oorzaak van het stotteren. Logopedie en spraaktherapie zijn vaak de eerste keuze en kunnen helpen om de vloeiendheid van het spreken te verbeteren. Psychologische begeleiding kan helpen bij het omgaan met de emotionele gevolgen van stotteren. Medicatie kan worden voorgeschreven om de symptomen te verminderen, maar dit is niet altijd effectief.

Hoe de symptomen te verlichten

Er zijn verschillende manieren om de symptomen van stotteren te verlichten, zoals:

 • Rustig ademhalen
 • Ontspanningsoefeningen
 • Langzaam en bewust spreken
 • Gebruik maken van pauzes en stiltes tijdens het spreken
 • Veranderen van de spreekstijl

Wanneer medisch advies inwinnen?

Als stotteren een negatieve invloed heeft op het dagelijks leven, is het verstandig om medisch advies in te winnen. Dit geldt vooral als het stotteren gepaard gaat met andere symptomen, zoals vermoeidheid, spierspanning of angst.

Richtlijnen

Er zijn geen specifieke richtlijnen voor stotteren, maar het is belangrijk om de symptomen serieus te nemen en tijdig medisch advies in te winnen.

Wat kun je zelf doen en wat moet je niet doen

Als je stottert, zijn er verschillende dingen die je zelf kunt doen om de symptomen te verminderen, zoals ontspanningsoefeningen en bewust spreken. Het is echter belangrijk om niet te veel te focussen op het stotteren en jezelf niet te veel te isoleren. Het is beter om open te zijn over het stotteren en hulp te zoeken als dat nodig is.

Welke medicijnen kan een arts voorschrijven?

Een arts kan medicatie voorschrijven om de symptomen van stotteren te verminderen, zoals benzodiazepines of antipsychotica. Deze medicijnen hebben echter vaak bijwerkingen en zijn niet altijd effectief.

Wanneer contact met uw huisarts bij Stotteren?

Als stotteren een negatieve invloed heeft op het dagelijks leven, is het verstandig om contact op te nemen met de huisarts. Deze kan doorverwijzen naar een logopedist of spraaktherapeut voor verdere behandeling.

QR Code
nl_NLDutch