Vervolgafspraak medicatie Congolees

1. Kisi

2. Okozua kisi pona o bika na problème na yo. Kisi yango kombo nango …………………………

3. Okoki kozua kisi yango na pharmacie. Oko mela kisi yango …………..fois na mokolo.

4. Oko mela ……………. comprimé na mbala moko. Mela kisi yango yambo / sima ya kolia.

 Oko salela kisi oyo pendant ……………jours.

 Esengeli komela kisi oyo mikolo nioso tii liwa.

5. Pommade

6. Bako pesa yo pona ko diminuer ba bouton. Pommade yango kombo nango …………………………

7. Esengeli kopakola pommade yango …………… fois na mokolo na bouton na poso na yo.

8. Esengeli kopakola pommade pendant …………jours. Soki ba bouton esili

  • Esengeli o continuer kopakola pommade na mwa mikolo mukie.
  • Esengeli te o continuer kopakola pommade na mwa mikolo mukie.

9. Okoki kozwa pommade yango na pharmacie

10. Okoki ko somba pommade yango na magasin, netit na Etos to Kruidvat.

11. Rendez-vous ya suivi

12. Eza important basala yo ba examen mususu. Rendez- vous elandi eza na date ya :

……..-………-………..

QR Code naar deze pagina:

QR Code
nl_NLDutch