Vervolgafspraak medicatie Iraans

1. داروها

2. برای درمان مشکل دارو تجویز می‌شود. این دارو……………………………………

3. این دارو را می‌توانید از داروخانه تهیه کنید. شما باید این دارو را …………….. بار در روز مصرف کنید.

4. شما هربار ……………….قرص مصرف می‌کنید .این دارو را قبل / بعد از غذا مصرف کنید.

  • شما باید این دارو را به مدت ……………… روز استفاده کنید.
  • شما باید تا آخر عمر به صورت روزانه به مصرف این دارو ادامه دهید.

5. پماد

6. برای کاهش تحریک پوستی به شما پماد داده می‌شود. نام پماد……………………………………

7. شما باید این پماد را …………… بار در روز بر روی محل تحریک پوستی استفاده کنید.

8. شما باید پماد را به مدت …………… روز استفاده کنید. اگر مشکل پوستی ناپدید شده باشد:

  • استفاده از پماد را باید چند روز ادامه دهید.
  • نباید به استفاده از پماد ادامه دهید.

9. می‌توانید این پماد را از داروخانه تهیه کنید.

10. شما می‌توانید این پماد را از فروشگاه خریداری کنید، به عنوان مثال؛ Etos of Kruidvat.

11. قرار پس از تشخیص

12. معاینه‌ی مجدد مهم است. بنابراین قرار بعدی شما در تاریخ زیر می‌باشد:

……..-………-………..

QR Code naar deze pagina:

QR Code