Vroege symptomen van dementie

Vroege symptomen van dementie: herken de signalen

Dementie is een aandoening die steeds vaker voorkomt naarmate we ouder worden. Het is een verzamelnaam voor verschillende ziektes waarbij de hersenen langzaam maar zeker achteruitgaan. Vroege symptomen van dementie zijn vaak lastig te herkennen, maar het is belangrijk om er op tijd bij te zijn. In dit artikel lees je alles over de vroege symptomen, oorzaken, gevolgen en behandeling van dementie.

Wat zijn vroege symptomen van dementie?

Vroege symptomen van dementie zijn signalen die kunnen wijzen op een beginnende vorm van dementie. Deze symptomen zijn vaak subtiel en worden in eerste instantie vaak niet opgemerkt. Toch is het belangrijk om alert te zijn op de volgende signalen:

 • Vergeetachtigheid: moeite met het onthouden van nieuwe informatie, zoals namen, afspraken en telefoonnummers.
 • Moeite met plannen en organiseren: het wordt steeds lastiger om een planning te maken en deze na te leven.
 • Taalproblemen: moeite met het vinden van de juiste woorden of het begrijpen van taal.
 • Moeite met dagelijkse handelingen: het wordt steeds lastiger om dagelijkse handelingen uit te voeren, zoals koken, schoonmaken en boodschappen doen.
 • Verminderde interesse: minder interesse in hobby’s en sociale activiteiten.
 • Veranderingen in stemming en gedrag: sneller geïrriteerd zijn, angstig zijn of depressief zijn.

Het is belangrijk om te benadrukken dat deze symptomen niet altijd wijzen op dementie. Er kunnen ook andere oorzaken zijn, zoals stress, vermoeidheid of een depressie. Toch is het verstandig om bij aanhoudende klachten contact op te nemen met de huisarts.

Wat zijn de oorzaken van vroege symptomen van dementie?

Dementie kan verschillende oorzaken hebben. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer, maar er zijn ook andere vormen zoals vasculaire dementie en frontotemporale dementie. De oorzaken van dementie zijn nog niet volledig bekend, maar er zijn wel een aantal risicofactoren:

 • Leeftijd: hoe ouder je wordt, hoe groter de kans op dementie.
 • Erfelijkheid: sommige vormen van dementie hebben een erfelijke component.
 • Leefstijl: een ongezonde leefstijl kan het risico op dementie vergroten, bijvoorbeeld door roken, overgewicht en te weinig lichaamsbeweging.
 • Andere ziektes: sommige ziektes, zoals diabetes en hart- en vaatziekten, kunnen het risico op dementie vergroten.

Is vroege symptomen van dementie erg?

Dementie is een ernstige aandoening die grote gevolgen kan hebben voor de patiënt en zijn omgeving. De gevolgen van dementie zijn zowel op korte als op lange termijn merkbaar. Op korte termijn kunnen de volgende gevolgen optreden:

 • Verlies van zelfstandigheid: het wordt steeds lastiger om dagelijkse handelingen uit te voeren.
 • Veranderingen in gedrag en stemming: de patiënt kan sneller geïrriteerd zijn, angstig zijn of depressief zijn.
 • Problemen met sociale contacten: de patiënt kan zich steeds meer terugtrekken uit sociale activiteiten.

Op lange termijn kan dementie leiden tot ernstige beperkingen en uiteindelijk tot overlijden. Het is daarom belangrijk om er op tijd bij te zijn en de juiste behandeling te starten.

Lichamelijke en psychische gevolgen van dementie

Dementie heeft niet alleen gevolgen voor de hersenen, maar ook voor het lichaam en de psyche. De volgende gevolgen kunnen optreden:

 • Verlies van spierkracht: de patiënt kan steeds minder goed bewegen en heeft meer hulp nodig bij dagelijkse handelingen.
 • Gewichtsverlies: de patiënt kan minder goed eten en drinken, waardoor er gewichtsverlies kan optreden.
 • Slaapproblemen: de patiënt kan moeite hebben met slapen en rusteloos zijn.
 • Depressie: dementie kan leiden tot depressieve gevoelens en somberheid.
 • Angst: de patiënt kan angstig zijn en zich onveilig voelen.

Hoe ontstaat vroege symptomen van dementie?

Dementie ontstaat doordat er schade ontstaat aan de hersenen. Bij de ziekte van Alzheimer bijvoorbeeld, ontstaan er eiwitophopingen in de hersenen die de hersencellen beschadigen. Bij vasculaire dementie ontstaat de schade door een verminderde bloedtoevoer naar de hersenen. Er zijn nog veel vragen over hoe dementie precies ontstaat en hoe het proces verloopt.

Hoe wordt vroege symptomen van dementie vastgesteld?

Het vaststellen van dementie begint vaak bij de huisarts. Deze kan een aantal tests uitvoeren om te kijken of er sprake is van dementie. Bijvoorbeeld een geheugentest, waarbij de patiënt een aantal woorden moet onthouden en later moet herhalen. Als er vermoedens zijn van dementie, kan de huisarts doorverwijzen naar een specialist, zoals een neuroloog of een geriater.

Onderzoek en diagnose

Om de diagnose dementie te stellen, zijn er verschillende onderzoeken mogelijk. Bijvoorbeeld een MRI-scan of een CT-scan om de hersenen in beeld te brengen. Ook kan er een neuropsychologisch onderzoek worden gedaan om de cognitieve functies te testen. Op basis van deze onderzoeken kan de specialist de diagnose stellen en een behandelplan opstellen.

Behandeling

Er is nog geen genezing mogelijk voor dementie, maar er zijn wel behandelingen die de symptomen kunnen verlichten. Bijvoorbeeld medicijnen die de achteruitgang van de hersenen vertragen of symptomen zoals angst en depressie verminderen. Ook kan er worden gewerkt aan het behouden van de zelfstandigheid van de patiënt, bijvoorbeeld door ergotherapie of fysiotherapie.

Hoe de symptomen te verlichten

Naast medicatie zijn er ook andere manieren om de symptomen van dementie te verlichten. Bijvoorbeeld:

 • Een gestructureerde dagindeling: dit kan helpen om de patiënt meer grip te geven op de dagelijkse activiteiten.
 • Beweging: regelmatig bewegen kan helpen om de spierkracht te behouden en de stemming te verbeteren.
 • Sociale activiteiten: het is belangrijk om sociale contacten te blijven onderhouden, bijvoorbeeld door deel te nemen aan een dagbesteding.

Wanneer medisch advies inwinnen?

Als je vermoedt dat er sprake is van vroege symptomen van dementie, is het verstandig om contact op te nemen met de huisarts. Deze kan een aantal tests uitvoeren en eventueel doorverwijzen naar een specialist. Het is belangrijk om er op tijd bij te zijn, zodat er zo snel mogelijk gestart kan worden met de juiste behandeling.

Richtlijnen

Er zijn geen specifieke richtlijnen voor de behandeling van vroege symptomen van dementie. De behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van de patiënt en kan per persoon verschillen.

Voedingsadviezen

Er zijn geen specifieke voedingsadviezen voor mensen met vroege symptomen van dementie. Wel is het belangrijk om gezond te eten en voldoende te drinken, zodat het lichaam en de hersenen optimaal kunnen functioneren.

Wat kun je zelf doen en wat moet je niet doen?

Als na onderzoek blijkt dat er sprake is van vroege symptomen van dementie, zijn er een aantal dingen die je zelf kunt doen:

 • Zorg voor een gestructureerde dagindeling.
 • Blijf bewegen en stimuleer de patiënt om te bewegen.
 • Onderhoud sociale contacten en stimuleer de patiënt om deel te nemen aan sociale activiteiten.

Wat je niet moet doen is de patiënt overvragen en te hoge eisen stellen. Het is belangrijk om de zelfstandigheid van de patiënt te behouden, maar ook om de juiste ondersteuning te bieden.

Welke medicijnen kan een arts voorschrijven?

Er zijn verschillende medicijnen die een arts kan voorschrijven bij vroege symptomen van dementie. Bijvoorbeeld cholinesteraseremmers, die de achteruitgang van de hersenen kunnen vertragen. Ook kunnen er medicijnen worden voorgeschreven tegen symptomen zoals angst en depressie.

Wanneer contact met uw huisarts bij vroege symptomen van dementie?

Als je vermoedt dat er sprake is van vroege symptomen van dementie, is het verstandig om contact op te nemen met de huisarts. Deze kan een aantal tests uitvoeren en eventueel doorverwijzen naar een specialist. Het is belangrijk om er op tijd bij te zijn, zodat er zo snel mogelijk gestart kan worden met de juiste behandeling.

QR Code
nl_NLDutch