Onze Service

Onze service

Voorlichting Vertaald is een initiatief ontwikkeld voor – en door zorgprofessionals om de zorg voor anderstaligen te verbeteren en zorgpersoneel te ontlasten. Met een team van medische vertalers wereldwijd die zelf allen de taalbarrière met anderstaligen herkennen, is een gezondheid bevorderende interventie opgezet: een digitaal platform aan patiënteninformatie en anamnese vragenlijsten in 22 talen.

 

Kwaliteit

Binnen het platform van Voorlichting Vertaald vindt u professioneel vertaalde cliënt- en patiëntinformatie. Al onze vertalers zijn medisch specialist en native-speakers, woonachtig in de landen waarvoor zij vertalen. Er vindt altijd een controle plaats op de vertaling door een tweede vertaler, welke ook native-speaker is maar woonachtig in Nederland en zo de vertaling controleert op toepasbaarheid binnen het zorgsysteem van Nederland. Graag vermelden wij geen vertaalbureau te zijn: alle informatie wordt gecontroleerd aan de hand van huidige richtlijnen en aangepast indien nodig, wanneer richtlijnen zijn veranderd. Tot slot wordt onze informatie voorzien van multiculturele illustraties, waar huidige literatuur enkel gebruik maakt van Westerse illustraties.

 

Beschikbare talen

Voorlichting Vertaald biedt vertalingen van patiëntinformatie naar de volgende 22 talen: Afghaans, Algerijns, Arabisch, Braziliaans, Bulgaars, Chinees, Congolees, Eritrees, Engels, Frans, Iraaks, Iraans, Jemenitisch, Marokkaans, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Soedanees, Somali, Syrisch en Turks.

Informatie in het Nederlands is vrij in te zien. Voor het aanvragen van informatie klikt u op contact of stuurt u een mail naar info@voorlichtingvertaald.nl onder vermelding van het onderwerp van uw interesse.

 

Intake, anamnese, vervolgafspraak & medicatie

Naast informatie over aandoeningen, treft u binnen het platform ook vragenlijsten om uw intake/anamnese in andere talen (voor huisarts & verloskunde) visites of evaluatie van zorg mee uit te vragen. Alle vragenlijsten bestaan uit gesloten vragen en zijn genummerd, zodat u eenvoudig de Nederlandse versie naast de vertaalde versie kunt houden. Verder heeft u de mogelijkheid een vervolgafspraak in te vullen (inclusief eventuele doorverwijzing) en kunt u medicatievoorschriften meegeven.

 

Laaggeletterden en cultuur

Alle informatie en vragenlijsten binnen het platform zijn geschreven voor patiënten aan de hand van betrouwbare bronnen van medische beroepsverenigingen en landelijke richtlijnen. Een veelgehoorde misvatting is dat alle anderstaligen laaggeletterd zouden zijn; onze informatie is niet specifiek geschreven voor laaggeletterden. Wel zijn de bronteksten vereenvoudigd geschreven en is hier met de vertaling ook rekening mee gehouden. Verder wordt informatie verduidelijkt door het gebruik van afbeeldingen, waarbij expliciet gelet is op het gebruik van multiculturele afbeeldingen.

 

Voor het aanvragen van vertaalde patiëntinformatie klikt u op contact of stuurt u een mail naar info@voorlichtingvertaald.nl onder vermelding van het onderwerp van uw interesse.