Tandheelkunde

Met de toenemende globalisering en het oplopend aantal migranten en vluchtelingen in Nederland, neemt de kans toe dat u als tandarts of mondhygiënist(e) een patiënt in de stoel krijgt die de Nederlandse – of Engelse taal niet machtig is. Voor het maken van een gezondheidsinventarisatie is een volledig ingevulde medische anamnese noodzakelijk. Hiervoor moet de patiënt uw vragen begrijpen. Daarnaast moet u klachten kunnen uitvragen en elimineren, voor het stellen van de juiste diagnose en daarbij behorende behandelmethode. Wanneer u vervolgens voorlichting wil geven aan uw patiënt over deze diagnose, behandelmethode of een preventieve folder mee wilt geven, staat de taalbarrière het geven van de juiste zorg u in de weg. Sinds 2012 heeft het ministerie van VWS de vergoedingen voor tolk- en vertaaldiensten binnen de zorg afgeschaft. Een gesprek met de tolkentelefoon komt sindsdien voor eigen rekening, wat neerkomt op €1,72 per minuut.

Voorlichting Vertaald biedt u, naast de Engelse vertaling, een intake lijst, diverse voorlichtingen en patiëntenfolders in de moedertaal van uw patiënten. Op deze manier kunt u vanaf heden optimale zorg verlenen aan al uw patiënten en maakt u het voortaan mogelijk om ook anderstaligen uit te leggen wat uw diagnose is, welke behandeling hen te wachten staat en welke preventiemaatregelen er eventueel nodig zijn. Wij garanderen u hoogwaardige vertalingen voor alle documenten en maken gebruik van betrouwbare bronnen uit het werkveld en diens verenigingen.

Vraag vrijblijvend uw demo aan via onderstaande knop, indien u toegang wenst tot de volledige inhoud. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Tandheelkunde