Voorlichting vertaald

Omdat iedereen telt.

arabisch
Portugees
Afganistan
Iran
Irak
Chinees
Frankrijk
Eritrea
Congo
brazilie
Algerije
Ivoorkust
Jemen
Marokko
Polen
Roemenie
Sierra Leone
Soedan
Somalie
197426
197626
Afganistan
Turkije
Syrie

Aanvulling op de Tolkentelefoon

Sinds de afschaffing van de vergoeding op de Tolkentelefoon worden hedendaags veelal kinderen ingezet voor vertalingen van patiënteninformatie aan anderstaligen, iets dat emotioneel zeer belastend is. Daarnaast wordt ook Google Translate ingezet, een vertaalmachine zonder context. Voor beide methoden geldt dat er geen sprake is van professionele vertalingen en daarmee een hoog risico ontstaat op miscommunicatie en extra gezondheidsrisico’s voor anderstaligen. Voorlichting Vertaald biedt een digitaal platform met professioneel vertaalde:
– Patiënten- en cliënteninformatie in 22 talen waaronder Afghaans, Chinees, Iraans, Somali, Tigrinya, Syrisch,, Bulgaars en meer.
– Anamnese/Intake vragenlijst met gesloten vragen om (lichamelijke) klachten uit te vragen en te elimineren
– Leefstijladviezen bij aandoeningen als diabetes, COPD, hartfalen, cholesterol en meer.
– Belinstructies t.a.v. spoedsituaties

Voor toegang tot ons platform kiest u in het menu eerst uw branche, waarna u een onderwerp van uw keuze aanklikt. Een groot aantal onderwerpen is gratis beschikbaar, waaronder voor verloskunde in de eerste lijn. Onderwerpen die helaas niet meer bekostigd konden worden, kunnen tegen eenmalige betaling worden ontwikkeld waarna ook dit onderwerp in 22 talen voor iedereen beschikbaar zal worden gesteld via ons platform. Vragen? Neem gerust contact met ons op via Facebook of stuur een mail naar info@voorlichtingvertaald.nl

In onderstaande video ziet u een kort voorbeeld van ons platform voor de geboortezorg, deze bevat niet de volledig inhoud. Vraag uw gratis demo aan voor meer informatie over uw branche.

Verloskunde

Anamnese, screening & diverse voorlichtingen.

Kraamzorg

Opstartzorg, veiligheid, voeding & meer.

Huisarts

Patiëntenfolders van uiteenlopende ziektebeelden.

Fysiotherapie

Intake, revalidatie & diverse oefeningen.

Medisch Specialist

Aandoeningen, operaties & behandelmethoden.

Verpleegkunde

Preventie, behandelingen & patiëntenfolders.

Tandheelkunde

Behandelingen, mondzorg, orthodonthie & preventie.

Voorlichting Vertaald is onderdeel van Verloskundigen PuurBegin in Kampen.