Voorlichting vertaald

Omdat iedereen telt.

arabisch
Portugees
Afganistan
Iran
Irak
Chinees
Frankrijk
Eritrea
Congo
brazilie
Algerije
Ivoorkust
Jemen
Marokko
Polen
Roemenie
Sierra Leone
Soedan
Somalie
197426
197626
Afganistan
Turkije
Syrie

Alternatief voor de Tolkentelefoon

Sinds de afschaffing van de vergoeding op de Tolkentelefoon worden hedendaags veelal kinderen ingezet voor vertalingen van patiënteninformatie aan anderstaligen, iets dat emotioneel zeer belastend is. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van Google Translate, een vertaalmachine die geen context kent. Voor beide methoden geldt dat er geen sprake is van professionele vertalingen en daarmee een hoog risico ontstaat op miscommunicatie en extra gezondheidsrisico’s voor anderstaligen.

Voorlichting Vertaald is een digitaal platform met:

  • Patiënten- en cliënteninformatie in het Engels en 21 meest voorkomende talen (o.a. Somali, Tigrinya, Afghaans en Arabisch)
  • Intake formulierVALTIS/ALECOBO vragenlijst voor het stellen van uw diagnose
  • Toestemmingsverklaring voor lichamelijk onderzoek.
  • Optie tot afdrukken om uw voorlichting mee te geven naar huis.


    Ons platform is kosten- en tijd besparend. U heeft altijd een professionele vertaling voor volledige- en juiste informatie overdracht. Zonder het inschakelen van kinderen of Google Translate.

    Vraag een gratis demo aan, waarin wij u in 15 minuten laten zien hoe onze service werkt en wat de licentiekosten zij

In onderstaande video ziet u een kort voorbeeld van ons platform voor de geboortezorg, deze bevat niet de volledig inhoud. Vraag uw gratis demo aan voor meer informatie over uw branche.

Verloskunde

Anamnese, screening & diverse voorlichtingen.

Kraamzorg

Opstartzorg, veiligheid, voeding & meer.

Huisarts

Patiëntenfolders van uiteenlopende ziektebeelden.

Fysiotherapie

Intake, revalidatie & diverse oefeningen.

Medisch Specialist

Aandoeningen, operaties & behandelmethoden.

Verpleegkunde

Preventie, behandelingen & patiëntenfolders.

GGD

Infectieziektebestrijding & gezondheidsvoorlichting.

Tandheelkunde

Behandelingen, mondzorg, orthodonthie & preventie.